Tag: anzen chitai

Old Music

Anzen Chitai – Y no Tension

ANZEN CHITAI BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui …
Old Music

Anzen Chitai – Yume no tsuzuki

ANZEN CHITAI BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui …
Old Music

Anzen Chitai – Kanojo wa Nani ka Shitteiru

BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui Inoue e …
Old Music

Anzen Chitai – La La La

BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui Inoue e …
Old Music

Anzen Chitai – Suki sa

BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui Inoue e …
Old Music

Anzen Chitai – Jounetsu

BAND FORMATA DA: Tamaki Koji (vocals, guitars, percussion), Takezawa Yutaka (guitars), Yahagi Wataru (guitars), Rokudo Haruyoshi (bass, piano, keyboards) e Tanaka Yuji (drums). E’ stata una rock band famosissima che si è formata nel 1973. Nel 1981 hanno cominciato a lavorare come band di supporto per il cantautore Yosui Inoue e …