Kimura Kaela – Tokei no hari – Aishitemo anata ga tooku naruno pv